Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  история  юбилей  документи  отчети  колектив  ученици  галерия  връзки  контакти  профил  обществен съвет

 

През учебната 2016/2017 година в Средно училище Св. Св. Кирил и Методий се обучават общо 257 ученика. От тях 13 в неприсъствена и 244 в присъствена форма на обучение, разпределени в дванадесет паралелки:

  

                                    V клас, класен ръководител Светлана Татарова

                                    V клас, класен ръководител Евгения Парталска

                                    ПИГ V клас, ръководител Андон Божков

                                    VIклас, класен ръководител  Мария Дякова

                                    VI клас, класен ръководител Енчо Божков

                                    ПИГ VІ клас, ръководител  Мария Рогачева

                                    VIIклас, класен ръководител Ненка Ублекова

                                    VII клас, класен ръководител Панка Козарекова

                                   ПИГ VІІ клас, ръководител Ася Ширилинкова

                                    VIII клас, класен ръководител  Мариана Няголова

                                    VIIІ-б клас, класен ръководител Евгения Благоева

                                   

                                    IX клас, класен ръководител Нонка Спасова

                                    X клас, класен ръководител  Радослав Русев

                                    XI клас, класен ръководител Мариана Декова

                                    XII клас, класен ръководител Пепа Видинова