Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  история  юбилей  документи  отчети  колектив  ученици  галерия

  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии

 

През учебната 2018/2019 година в Средно училище Св. Св. Кирил и Методий се обучават общо 235 ученика. От тях 6 в неприсъствена и 229 в присъствена форма на обучение, разпределени в единадесет паралелки:

  

                                    V клас, класен ръководител Мариана Декова

                                    V клас, класен ръководител Пепа Площакова

                                    ПИГ V клас, ръководител Мария Рогачева

                                    VIклас, класен ръководител Евгения Благоева

                                    VI клас, класен ръководител Пепа Видинова

                                    ПИГ VІ клас, ръководител  Ася Ширилинкова

                                    VIIклас, класен ръководител Светлана Татарова

                                    VII клас, класен ръководител Евгения Парталска

                                   ПИГ VІІ клас, ръководител Нора Ангеловска

                                   

                                    VIII клас, класен ръководител Енчо Божков

                                    IX клас, класен ръководител Ненка Ублекова

                                    X клас, класен ръководител Мариана Няголова

                                    XI клас, класен ръководител Нонка Спасова

                                    XII клас, класен ръководител Радослав Русев