Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  история  юбилей  документи  отчети  колектив  ученици  галерия

  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии

 

През учебната 2017/2018 година в Средно училище Св. Св. Кирил и Методий се обучават общо 253 ученика. От тях 11 в неприсъствена и 242 в присъствена форма на обучение, разпределени в единадесет паралелки:

  

                                    V клас, класен ръководител Евгения Благоева

                                    V клас, класен ръководител Пепа Видинова

                                    ПИГ V клас, ръководител Ася Ширилинкова

                                    VIклас, класен ръководител  Светлана Татарова

                                    VI клас, класен ръководител Евгения Парталска

                                    ПИГ VІ клас, ръководител Нора Ангеловска 

                                    VIIклас, класен ръководител Пепа Площакова

                                    VII клас, класен ръководител Енчо Божков

                                   ПИГ VІІ клас, ръководител Мария Рогачева

                                    VIII клас, класен ръководител Панка Козарекова

                                   

                                    IX клас, класен ръководител Мариана Няголова

                                    X клас, класен ръководител Нонка Спасова

                                    XI клас, класен ръководител Радослав Русев

                                    XII клас, класен ръководител Мариана Декова