Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  история  юбилей  документи  отчети  колектив  ученици  галерия

  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии

 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ                                     УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО КЛАСОВЕ

Правилник за дейността в училището                                           Учебен план V клас 17-18           

Етичен кодекс                                                                                     Учебен план VІ клас 17-18

Стратегия за развитие                                                                       8110602 Ресторантьор VІІІ клас 17-18

План за изпълнение на стратегия                                                   Учебен план ІХ клас 17-18

Годишен план                                                                                      ЗАПОВЕДИ ДНЕВЕН РЕЖИМ

Програма за равни възможности                                                     Дневен режим

Програма ЦОУП 17-18                                                                       Заповед за начало на учебен ден

Мерки за качеството Приложение 1                                              Графици за приемно време, ...