Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  административни услуги  история  юбилей  документи  отчети  колектив

  ученици  галерия  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии  защита на личните данни

 

 

                         ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ                                        УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО КЛАСОВЕ

                         Правилник за дейността в училището                                              Етичен кодекс

                         Стратегия за развитие                                                                           План за изпълнение на стратегия

                         Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Стрелча

                         Годишен план                                                                                        Програма ЦОУД

                        План прием в V клас за учебна 2021/2022 г.                                   План прием в VIII клас за учебна 2021/2022 г.                               

                        Програма за равни възможности                                                        Дневен режим

                        Програма за превенция от ранно напускане                                   Дневен режим ЦДОУП

                        Заповед междучасия                                                                              Заповед за начало на учебен ден   

                        Мерки за качеството Приложение 1                                                  Графици за приемно време, ...