Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  история  юбилей  документи  отчети  колектив  ученици  галерия

  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии

 

 

                          ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ                                        УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО КЛАСОВЕ

                         Правилник за дейността в училището                                              Учебен план V клас

                          Етичен кодекс                                                                                       Учебен план VІ клас

                         Стратегия за развитие                                                                          8110602 Ресторантьор VІІІ клас

                         План за изпълнение на стратегия                                                     Учебен план ІХ клас         

                         Годишен план                                                                                        ЗАПОВЕДИ ДНЕВЕН РЕЖИМ

                         Програма за равни възможности                                                        Дневен режим

                         Програма за превенция от ранно напускане                                   Дневен режим ЦДОУП

                         Програма ЦОУП 2018/2019 г.                                                              Заповед за начало на учебен ден

                         Училищна програма за повишаване качеството                           Заповед междучасия

                          Мерки за качеството Приложение 1                                                Графици за приемно време, ...