info-1302662@edu.mon.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

На 14 март светът отбелязва един от най-необичайните празници – Денят на числото Пи. Датата е избрана заради американското й изписване – 3.14, което съвпада с най-краткия начин за обозначаване на математическата константа, изразяваща отношението на дължината на окръжността към дължината на диаметъра й. Същевременно тя съвпада с рождения ден на Алберт Айнщайн. На този ден учениците от седмите класове под ръководството на преподавателят им по математика г-жа Евгения Парталска направиха истински празник на математиката в нашето училище. Ето част от техните знания и умения.

      

      

Сърдечна благодарност на г-жа Е.Парталска и на всички ученици ангажирани в организацията на математическия празник.

 

Във връзка с предстоящия световен ден на водата методическото обединение "Природни и обществени науки" в училището проведе на 10.03.2023 г. петък открит урок с използване на интерактивна бяла дъска в 5-б клас с преподавател старши учител г-жа Н. Ублекова. Учениците с интерес откриха проблемите за замърсяване на водата и начина нейното опазване. Разбраха,че тя е жизнено необходима за природата и човека. На урока присъстваха и техни бивши преподаватели от НУ"П.Хилендарски" - гл. учител Т. Караджова и ст. учител П. Калбурова.

Сърдечна благодарност на г-жа Ублекова и на най-малките ученици в нашето училище -петокласниците.

       

         

 

Националната програма „Иновации в действие“

СУ "Христо Ботев" гр. Карнобат

13 юни в 19:46 ч.  · 

Пилотен проект на СУ „Хр. Ботев“ промени завинаги

представата за образование

НП „Иновации в действие“

Като иновативно училище СУ „Хр. Ботев“, гр. Карнобат е домакин по Национална програма „Иновации в действие“. Партньори и гости по проекта са три училища: ОУ „Патриарх Евтимий“ , гр. Пещера /също иновативно/, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ , гр. Стрелча и ОУ „Хр. Смирненски“, гр. Ямбол.

Проектът даде възможност за посещение на място и за наблюдение на иновациите в избраното от другите училище в рамките на два дни: 8 и 9. 06. 22. Темата: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ включи нови модели на работа и използването им в реална среда в карнобатското училище.

Думата „иновация“ не е мъгляво понятие за СУ „Хр. Ботев“. А вече е утвърден почерк на обучение, свързан с усъвършенстване на креативно мислене и интегриране на знания от различни учебни дисциплини. Успехът започва от работата в екипи и минава през всички възможни технологични инструменти, Google приложения, образователни програми, платформи и софтуер – Camstasia studio, Flipclip, Paint, Cospacess Edu, TeacherMade App и др.

Тревожността на родителите от миналия век, че не винаги децата им имат посока за развитие в един малък град, остава само далечен спомен, защото УЧИЛИЩЕТО ДНЕС предоставя богата вселена от възможности.

Променяйки динамично средата и методите СУ „Хр. Ботев“ затвърди начина, по който трябва да се възприема съвременното образование и показа как го превръща в обичано и популярно. Емблематичното училище постига огромна активност на учениците и ги мотивира да са главни действащи лица в часовете. А изявите и достиженията им получиха високата професионална оценка на другите училища партньори, които са единодушни, че това е същността на АКТУАЛНОТО И ВОДЕЩО ОБРАЗОВАНИЕ днес. Образование, ориентирано не към хартиена теория, а към активно използване на практика в живота, защото целта на всяко знание в училището е да бъде полезно и ефективно.

В опознавателна обиколка директорът - г - н Ив. Стоянов представи училището на партниращите гости, които се запознаха с Център ТИИМ и Център Да Винчи, осигуряващи STEAM обучение, както и с технология №1 zSpace – за виртуална и добавена реалност, използваща 3D холограми. УНИКАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ променя начина, по който децата учат, приемат информация, усвояват нови знания и ги прилагат на практика. Дигитализирането на класната стая се използва днес във водещи образователни системи като Финландия, Япония, Нова Зеландия и др.

В работната визита зам. – директорът - г - н Ив. Иванов разясни иновацията „Въвеждане на училищна облачна платформа“ – нова форма на организация и управление на учебно – възпитателния процес. Предимствата и облекчават обмена на информация между училищното ръководство и учителите, учениците и родителите като използват безхартиени процедури в споделени дискове с неограничено място за съхранение на информация, включвайки различно ниво на достъп до нея.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА в СУ „Хр. Ботев“ бе демонстрирана на партниращите училища и в откритите необичайни уроци на различни класове:

„Какво е изкуство?“ – урок по английски език и философия с ученици от IX А кл. с преподаватели Д. Равалиева и Вл. Терзииванов;

„Какво знаем за въглехидратите?“ – лабораторна упражнение по Химия и опазване на околната среда с ученици от IX Б кл. с преподавател Ст. Джендова;

„Приказки в анимации“ – представяне на Stop Motion аниимации с ученици от V и VI кл. в Група за занимания по интереси с преподавател М. Чанева;

„Драмата на Хамлет в едноименната трагедия на Шекспир“ - урок по БЕЛ с учителите Я. Атанасова и Н. Койчева – Информационни технологии.

В основата на всички проведени занятия стои създаването на модерни комбинации като екипна работа, нови идеи, технологични практики и използване на непознати досега въведения.

Педагозите вдигнаха изключително високо ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ЛЕТВА. С много находчивост и талант намериха изненадващ подход към традиционни дисциплини. Така съвместното преподаване, съчетаващо едновременно два предмета - Английски език и Философия, слято с видео, включва упражнения и дискусия, направени в TeacherMade и допълнителна виртуална галерия.

В лабораторния урок по ХООС учениците доказаха наличие на глюкоза в изцедени сокове, лактоза в прясно мляко, нишесте в хранителни продукти, както и витамин С. Всички задачи, свързани със здравословното хранене бяха изпълнени през приложението mozaBook.

Със Stop Motion анимация пък вдъхнаха истински живот от емоции и чувства на пластелиновите фигурки. Видеата, предназначени за бъдещите първокласници имат учебна цел и ги запознават с гласните звукове и звуковия модел, също и да броят.

В урока по БЕЛ учениците придобиха опит през четенето и с помощта на дигитални технологии като 3D и Wordart преживяха сложна житейска ситуация, така че ако попаднат в подобна да могат да използват придобития опит.

В „Иновации в действие“ бе разгледан и STEAM проект „Създаване на Компостер“ от VII Б кл. и ПУО от 4 различни предмета: Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Технологии и предприемачество. Преподавателите Г. Радева, Ст. Джендова, М. Янкова и М. Чанева обединяват различни науки като една цялост в контекста на екологията, а готовият продукт позволява на учениците да видят резултата от труда си.

Същевременно ученици от V до X кл. пресъздадоха битките на кан Кардам на живо на крепостта Маркели заедно с акапелно изпълнение на фолклорна група „Зуница“. В STEM проектът съдействат основно учителите по Музика и Физическо възпитание и спорт – В. Апостолова и Й. Тончева.

Участието на СУ „Хр. Ботев“ в мобилната програма ОСТАВИ БЕЗ ДЪХ колегите от другите училища, които споделиха, че това за тях е реализирана мечта и не скриха възхищението си от създадената материална база, ентусиазма и опита на преподавателите, посветени на образователната кауза. А също и от ЛЕКОТАТА И СПОКОЙСТВИЕТО, с което ученици и учители работят в тандем с новите технологии.

Дългият път на промяната, започнал отдавна, намери партньори, приятели и професионалисти, свързани с мисълта и грижата за едно общо БЪДЕЩЕ.

Целта на НП „Иновации в действие“ е да се сподели добрият опит и да се преживее промяната, която е решаваща за преподаването в училище и в живота. Преподаване, което ЗАВИНАГИ ПРОМЕНЯ представата за образование.

# Успех

                 

 

21 - 24 юни 2022 г. НП "Иновации в действие" в град Пещера, област Пазарджик

Ден първи - иновативен интердисциплинарен урок на тема "Пътят към доброто" в ОиУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.Пещера. Първата част- екологична.Учениците представиха своите презентации за опазване на околната среда и съвети за здравословно хранене.

                        

Ден първи - втора част - урок по родолюбие и интеркултурно образование. Учениците разказваха за забележителностите в гр.Пещера - исторически и природни. Момичета бяха облечени в ромска, турска и българска носии. Символизиращи мирното съвместно съжителство с различни етноси. Представиха празника Гергьовден, който се празнува от трите етноса. Искра, ученичка облечена с турска носия показа ритуала на Гергьовден, на турски Хъдърлез.

                        

Ден първи - трета част - изнесен урок на тема "Хармония с природата" в Биовет-АД, гр. Пещера. Огромна, модерна сграда с много зелени площи. Учениците показаха основните моменти от опазването на околната среда и рециклирането на отпадъците. Демонстрираха екологично образование. Разглеждахме зелената стена от жив мъх, която се освежава непрекъснато от пулвелизатори. Впечатляваща е композицията на съзвездието Орион и яйце - символ на началото и края.

                        

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди