info-1302662@edu.mon.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

Ученици

През учебната 2023/2024 година в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”се обучават общо 200 ученика, разпределени в десет паралелки:

 

V-а клас, класен ръководител Теодора Генчева   

ПИГ V клас, ръководител Ася Ширилинкова    

VI-а клас, класен ръководител Панка Козарекова

VI-б клас, класен ръководител Мария Стоянова

ПИГ VІ клас, ръководител Мария Дякова

VII-а клас, класен ръководител Нонка Спасова

VII-б клас, класен ръководител Евгения Парталска

ПИГ VІІ клас, ръководител Станислав Чомаков

VIII-а клас, класен ръководител Павлина Лалева

IX-а клас, класен ръководител Ива Нанова

X-а клас, класен ръководител Мариана Декова

XI-а клас, класен ръководител Пепа Видинова

XII-а клас, класен ръководител Светлана Татарова

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди