info-1302662@edu.mon.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

Ученици

През учебната 2022/2023 година в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”се обучават общо 220 ученика, разпределени в единадесет паралелки:

 

V-а клас, класен ръководител Панка Козарекова 

V-б клас, класен ръководител Мария Стоянова

ПИГ V клас, ръководител Мария Дякова

VI-а клас, класен ръководител Нонка Спасова

VI-б клас, класен ръководител Евгения Парталска

ПИГ VІ клас, ръководител Павлина Лалева

VII-а клас, класен ръководител Росица Крънчева

VII-б клас, класен ръководител Ненка Ублекова

ПИГ VІІ клас, ръководител Ася Ширилинкова

VIII-а клас, класен ръководител Ива Нанова

IX-а клас, класен ръководител Мариана Декова

X-а клас, класен ръководител Пепа Видинова

XI-а клас, класен ръководител Светлана Татарова

XII-а клас, класен ръководител Теодора Генчева

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди