soustrelcha@abv.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

Ученици

През учебната 2020/2021 година в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”се обучават общо 221 ученика, разпределени в единадесет паралелки:

 

V-аклас, класен ръководител Ненка Христева

V-бклас, класен ръководител Ненка Ублекова

ПИГ Vклас, ръководител Ася Ширилинкова

VI-аклас, класен ръководител Енчо Божков

VI-бклас, класен ръководителРадослав Русев

ПИГ VІклас, ръководител Мария Дякова

VII-аклас, класен ръководител Мариана Декова

VII-бклас, класен ръководител Пепа Площакова

ПИГ VІІклас, ръководител Мария Рогачева

VIII-аклас, класен ръководител Пепа Видинова

IX-аклас, класен ръководител Светлана Татарова

X-аклас, класен ръководител Теодора Генчева

XI-аклас, класен ръководителПанка Козарекова

XII-аклас, класен ръководител Нонка Спасова

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди