info-1302662@edu.mon.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

Графици

Заповед за допускане на ученици на самостоятелна подготовка на редовна изпитна сесия януари-февруари учебна 2023-2024 година

Заповед за провеждане на изпитна сесия с ученици на самостоятелна подготовка януари-февруари учебна 2023-2024 година

Регистър за получени дарения календарна 2023 година

Утвърждаване форми на обучение за учебната 2023/2024 година

Начало на учебния ден

Дневен режим

График на ЦДОУП

Седмично разписание първи срок учебна 2023/2024 година

Седмично разписание втори срок учебна 2023/2024 година

График приемно време на учителите първи срок

График приемно време на учителите втори срок

График контролни и класни работи първи срок 2023/2024 година

График контролни и класни работи втори срок 2023/2024 година

График за провеждане на консултации и втори час на класа първи срок

График за провеждане на консултации и втори час на класа втори срок

График за провеждане на консултации в групи от ЦДО първи срок

График за провеждане на консултации в групи от ЦДО втори срок

График за провеждане на изпити за ученици на самостоятелна подготовка

Заповед междучасия

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди