info-1302662@edu.mon.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

Административни услуги

Тук можете да намерите информация относно:

 

1.  Преместване на ученици в държавните и в общинските училища; Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием - Документ 1

 2.   Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Документ 2 

3. Заявление за издаване на дубликат  - Документ 3 

 


 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование -  Документ 4 

 4. Заявление за валидиране на компетентности -  Документ 5

 


 

5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - Документ 6

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди