soustrelcha@abv.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

Екип

Директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Стрелча:

Ганчо Танчев Грозев, математика и физика, II ПКС

 

Заместник директор по административно стопанска дейност:

Андон Енчев Божков, история, V ПКС

 

Преподаватели:

1.  Ива Савкова Нанова, учител, български език и литература

2.  Росица Танчева Крънчева, учител, български език и литература

3. Панка Стоянова Козарекова, учител, български език и литература

4.   Нонка Стоянова Спасова, старши учител, руски и английски език, ІV ПКС

5.   Мариана Петрова Декова, старши учител, ИТ и математика, III ПКС

6.  Ненка Ангелова Христева, учител, ИТ и математика, V ПКС

7. Пепа Динчева Площакова, старши учител, химия и философия, ІV ПКС

8. Ненка Бобева Ублекова, старши учител, биология, ІV ПКС

9.Пенка Александрова Видинова , старши учител, география, V ПКС

10.Светлана Методиева Татарова, старши учител, история, ІV ПКС

11.Живка Георгиева Беловска, старши учител, специални предмети, IV ПКС

12.Филка Николова Дюлгерова, старши учител, специални предмети, IV ПКС

13. Мария Георгиева Стоянова, учител, музика и физическо възпитание и спорт

14. Енчо Иванов Божков, старши учител, изобразително изкуство и технологии

15. Росица Пенчова Ангелкова, старши учител, физическо възпитание и спорт, ІV ПКС

16.Теодора Тошева Генчева, учител, английски език и специални предмети, IV ПКС

17. Мария Петкова Рогачева, учител ПИГ и етика и право, IV ПКС

18. Ася Георгиева Ширилинкова , учител ПИГ, II ПКС

19. Мария Стоянова Дякова, учител ПИГ, IV ПКС

20. Катя Смиленова Шопова, учител, икономика

21.Танчо Петков Мелин, ръководител НИКТ, II ПКС

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди