info-1302662@edu.mon.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

Екип

Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Стрелча:

Ганчо Танчев Грозев, математика и физика, II ПКС

 

Заместник директор по учебната дейност:

Ненка Ангелова Христева, ИТ и математика, IV ПКС

 

Заместник директор по административно стопанска дейност:

Андон Енчев Божков, история, IV ПКС

 

Преподаватели:

1. Ива Савкова Нанова, учител, български език и литература

2. Росица Танчева Крънчева, учител, български език и литература

3. Панка Стоянова Козарекова, учител, български език и литература

4. Нонка Стоянова Спасова, старши учител, руски и английски език, ІV ПКС

5. Мариана Петрова Декова, старши учител, математика и ИТ, III ПКС

6. Евгения Дончева Парталска, учител, математика и ИТ, III ПКС

7. Пепа Динчева Площакова, старши учител, химия и философия, ІV ПКС

8. Ненка Бобева Ублекова, старши учител, биология, ІV ПКС

9. Пенка Александрова Видинова , старши учител, география, V ПКС

10. Светлана Методиева Татарова, старши учител, история, ІV ПКС

11. Живка Георгиева Беловска, старши учител, специални предмети, IV ПКС

12. Филка Николова Дюлгерова, старши учител, специални предмети, IV ПКС

13. Мария Георгиева Стоянова, учител, музика и физическо възпитание и спорт, IV ПКС

14. Енчо Иванов Божков, старши учител, изобразително изкуство и технологии

15. Росица Пенчова Ангелкова, старши учител, физическо възпитание и спорт, ІV ПКС

16. Теодора Тошева Генчева, учител, английски език и специални предмети, III ПКС

17. Павлина Найденова Лалева, учител ПИГ и български език и литература

18. Ася Георгиева Ширилинкова , учител ПИГ, I ПКС

19. Мария Стоянова Дякова, учител ПИГ, IV ПКС 

20. Катя Смиленова Шопова, учител, икономика

21. Станислав Атанасов Чомаков  учител, физическо възпитание и спорт

21.Танчо Петков Мелин, ръководител НИКТ, I ПКС

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди