Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  административни услуги  история  юбилей  документи  отчети  колектив

  ученици  галерия  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии  защита на личните данни

 

История на училището

Ако нещо не е преставал да строи стрелчанинът през вековете – това са училищни сгради – две килийни училища към църквите, едно светско училище, едно „голямо училище”, както го нарича Мильо Балтов  в „Приказницата”, което заедно с другите изгаря в пожарите на Априлското въстание.

       През 1914/1915 г. са построени две начални училища – в северната и в южната час на Стрелча, прогимназия.

През 1929 г. започва строителството на първата сграда на днешното СОУ и след три години е открита.

Всяка сутрин училищната камбанка („камбанчето”), както го наричат, отбелязва началото на учебния ден. (През 1930 г. е открито земеделско училище).

Малко са моментите, когато в Стрелча не са се провеждали училищни занятия – след Априлското въстание, през Руско-турската освободителна война, през Сръбско-българската война. През 1943/1944 г. свещените училищни сгради се превръщат и в полицейски участъци.

Есента на 1944 г. – най-бурното и жестоко време за часове от лицето на земята изчезват цели градове, а в Стрелча се ражда ново училище.

С Указ № 40/4.11.1944 г. на Президиума на Народното събрание е решено в Стрелча да бъде открита не пълна гимназия, а с писмо № 8525/30.08.1945 г. тя става пълна.

Родена в размирните времена гимназията носи името „9-ти Септември”.

Директор става Тодор Кръстев Натов – човекът с голямо сърце, поетът Богдан Овесянин. Педагогът и поетът се  сливат в една стихия. Животът му е изтъкан от малки истини, които той превръща в голяма полза за Стрелчанската гимназия. Благ, спокоен и убедителен, той успява да озапти буйните си ученици, под куртките на които все още се показват револвери.

Първи учители в новооткритата гимназия са Цветана Натова – френски език, Иван Мичев – математика, Иван Шотлеков - математика, Екатерина и Илия Площакови, Цветана Жилкова - история, Цветана Площакова - география, Евстати Площаков - пеене, Елена Ботушарова - биология,  Никола Николов - математика.

В първите години гимназията използва сградата на прогимназията.  В нея учат ученици от близки и далечни села. Общият брой на записаните ученици в гимназията достига 600, разпределени в 16 паралелки. В една и съща паралелка от 15 до 23 годишна възраст – бивши партизани, политзатворници, участници в Отечествената война.  Занятията започват на 21.11.1944 г.

Режимът в училище е много строг. Въведена е задължителна униформа от ученически костюм, черна престилка с бяла якичка, барета и шапка с монограм. Стриктно се спазва вечерният час.

През 1949 г. сградата на училището се разширява с 16 учебни стаи, разширява се училищния двор. По примера на Христо Данов през Възраждането в Стрелча се ограмотяват възрастни във вечерни паралелки и като частни ученици.

В началото на 50-те години на ХХ в. в училищните стаи влиза цяло поколение млади учители: Яко Кацаров, Лулчо Петришки, Илко Милев, Теменуга Гагова,  Димитър Пенчев, Ненка Милева, Борис Клюс, Радка Русева.

През 1955/1956 г. трите училища в града – гимназията, прогимназията и начално училище „Св.Св.Кирил и Методий” се обединяват в ЕСПУ „9-ти Септември”.

През 1960 г. с доброволен труд на бивши учители и ученици е построена сградата на политехническата работилница, през 1965 г. физкултурния салон, през 1968 г. кинозалата.

През годините училището преживява редица реорганизации – СПУ,  ЕСПУ, разкриване на ПУЦ - за да се стигне до днешното СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”.

Времето довява повелята за политехническо образование и в Стрелча се разкрива специалност оператор на металорежещи машини, следват икономически специалности, а след демократичните промени и развитието на туризма беше разкрито направление „ресторантьорство и кетъринг” – професия „готвач”.

Отидоха си остарелите тежки машини, които бяха заменени от просторни кабинети по готварство и сервиране, учебен ресторант, оборудвани с модерна техника.

От 2008 година училището е член на Асоциацията на училищата в туризма. Негови представители участваха в срещи и състезания между членовете на асоциацията.

Новите технологии навлизат в класните стаи, макар и бавно. Двата компютърни кабинета с 20 компютъра и интернет, мултимедийни проектори, преносими компютри, семинарната зала се използват постоянно от ученици и учители. Преподавателите постоянно се усъвършенстват, търсят нови – по-интересни и нестандартни форми за преподаване на уроците, за да задържат, и без това крехкото внимание на учениците. Бързо навлизат интерактивните методи. Увеличават се часовете по чуждоезиково обучение. От години образователните цели се осъществяват с помощта на занималните следобедните групи на възпитаниците. Колективът непрекъснато разработва и печели проекти, като така увеличава бюджета на училището и подобрява материално техническата база и условията за обучение.

Особена гордост за СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” са спортните успехи. Имената на все именити спортисти са свързани трайно с историята на училището. Волейбол, футбол, тенис на маса, борба, лека атлетика са спортовете които изпълват свободното време на възпитаниците, под вещото ръководство на Бойчо Гуджев, Добри Добрев, а в последните двадесет години - Стоян Литов.

Най-щастливи са учениците, когато изявяват творческите си възможности. Традиция са театралните постановки на абитуриентите, които се превръщат в събитие за града. В последните години „актьорите” са в основата на спектаклите възстановки на събитията от Априлското въстание, посрещането на руските войски в Стрелча. А за забавните шоу-програми, подготвени от самите ученици се говори дни. След събитията вървят и учениците журналисти, членове на редколегията на младежки вестник „Стрелица”.

Какво е училището – сгради, учители и ученици? Но сградите биха били празни, ако не са хората, с техния професионализъм, фантазия и ентусиазъм. Директори на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са били: Богдан Овесянин, Дяко Димитров, Илия Костов, Бойчо Гуджев, Янка Мичева и настоящият директор Ганчо Грозев. Житейският път на 250 учители е свързан с училището. От всеки по една малка искрица и лумнал буйният огън на просветния център, в който се превръща СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Феномен за нашето училище са семейните двойки учители. Те са двадесет и девет.

Но всичко това не би имало смисъл без учениците. В първите години те са достигали до 1000 не само от Стрелча, но и от близките села. И всеки е отнесъл със себе си част от него и е оставил част от себе си в него. Не можем да изброим всички, но сме сигурни, че всеки от тях би подарил по едно цвете на училището си за неговия юбилей, поднесено с много любов от всички, свързани със СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”.