Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  история  юбилей  документи  отчети  колектив  ученици  галерия

  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии

 

Директор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий град Стрелча:

Ганчо Танчев Грозев, математика и физика, II ПКС

 

1.  Радослав Ангелов Русев, учител, български език и литература, V ПКС

2.  Мариана Нечева Няголова, главен учител, български език и литература

3. Павлина Найденова Вайсилова, учител, български език и литература

4. Даниела Иванова Радкова-Боекова, учител, английски език, IV ПКС

5.   Нонка Стоянова Спасова, старши учител, руски и английски език, ІV ПКС

6.   Мариана Петрова Декова, старши учител, И, ИТ и математика, IV ПКС

7.   Евгения Дончева Парталска, учител, математика, И и ИТ, IV ПКС

8.  Ненка Ангелова Христева, учител, ИТ и математика

9. Пепа Динчева Площакова, старши учител, химия и философия, ІV ПКС

10. Ненка Бобева Ублекова, старши учител, биология, ІV ПКС

11.Пенка Александрова Видинова , старши учител, география, V ПКС

12. Светлана Методиева Татарова, старши учител, история, ІV ПКС

13. Живка Георгиева Беловска, старши учител, специални предмети, V ПКС

14. Филка Николова Дюлгерова, старши учител, специални предмети, V ПКС

15. Евгения Методиева Благоева, старши учител, музика и физическо възпитание и спорт

16. Енчо Иванов Божков, старши учител, изобразително изкуство и технологии

17. Росица Пенчова Ангелкова, старши учител, физическо възпитание и спорт, ІV ПКС

18.Теодора Тошева Генчева, учител, английски език и специални предмети

19. Мария Петкова Рогачева, учител ПИГ и етика и право, IV ПКС

20.Ася Георгиева Ширилинкова , учител ПИГ, IV ПКС

21. Нора Димитрова Ангеловска, учител ПИГ

22. Танчо Петков Мелин, ръководител НИКТ, IV ПКС