Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  история  юбилей  документи  отчети  колектив  ученици  галерия

  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии

 

Директор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий град Стрелча:

Ганчо Танчев Грозев, математика и физика, II ПКС

 

1.  Радослав Ангелов Русев, учител, български език и литература

2.  Мариана Нечева Няголова, главен учител, български език и литература

3. Панка Стоянова Козарекова, учител, български език и литература

4. Даниела Иванова Радкова-Боекова, учител, английски език

5.   Нонка Стоянова Спасова, старши учител, руски и английски език, V ПКС

6.   Мариана Петрова Декова, старши учител, И, ИТ и математика

7.   Евгения Дончева Парталска, учител, математика, И и ИТ

8.  Русанка Николова Петришка, старши учител, ИТ и математика, V ПКС

9. Пепа Динчева Площакова, старши учител, химия и философия, V ПКС

10. Ненка Бобева Ублекова, старши учител, биология, V ПКС

11.Пенка Александрова Видинова , старши учител, география

12. Светлана Методиева Татарова, старши учител, история, V ПКС

13. Живка Георгиева Беловска, старши учител, специални предмети

14. Филка Николова Дюлгерова, старши учител, специални предмети

15. Евгения Методиева Благоева, старши учител, музика и физическо възпитание и спорт

16. Енчо Иванов Божков, старши учител, изобразително изкуство и етика

17. Мария Стоянова Дякова, учител, човекът и природата, ДТИ, технологии

18. Росица Пенчова Ангелкова, старши учител, физическо възпитание и спорт

19.Теодора Тошева Генчева, учител, английски език и специални предмети

20. Мария Петкова Рогачева, учител ПИГ

21.Ася Георгиева Ширилинкова , учител ПИГ

22. Нора Димитрова Ангеловска, учител ПИГ

23. Танчо Петков Мелин, ръководител ИКТ