Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  административни услуги  история  юбилей  документи  отчети

  колектив  ученици  галерия  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии

 

 

Директор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий град Стрелча:

Ганчо Танчев Грозев, математика и физика, II ПКС

 

Заместник директор по административно стопанска дейност:

Андон Енчев Божков, история

 

Преподаватели:

 

1.  Радослав Ангелов Русев, старши учител, български език и литература, IV ПКС

2.  Мариана Нечева Няголова, главен учител, български език и литература

3. Панка Стоянова Козарекова, учител, български език и литература

4.   Нонка Стоянова Спасова, старши учител, руски и английски език, ІV ПКС

5.   Мариана Петрова Декова, старши учител, ИТ и математика, III ПКС

6.  Ненка Ангелова Христева, учител, ИТ и математика

7. Русанка  Николова Петришка, старши учител, математика и ИТ, V ПКС

8. Пепа Динчева Площакова, старши учител, химия и философия, ІV ПКС

9. Ненка Бобева Ублекова, старши учител, биология, ІV ПКС

10.Пенка Александрова Видинова , старши учител, география, V ПКС

11.Светлана Методиева Татарова, старши учител, история, ІV ПКС

12.Живка Георгиева Беловска, старши учител, специални предмети, V ПКС

13.Филка Николова Дюлгерова, старши учител, специални предмети, V ПКС

14. Евгения Методиева Благоева, старши учител, музика и физическо възпитание и спорт

15. Енчо Иванов Божков, старши учител, изобразително изкуство и технологии

16. Росица Пенчова Ангелкова, старши учител, физическо възпитание и спорт, ІV ПКС

17.Теодора Тошева Генчева, учител, английски език и специални предмети, V ПКС

18. Мария Петкова Рогачева, учител ПИГ и етика и право, IV ПКС

19.Ася Георгиева Ширилинкова , учител ПИГ, III ПКС

20.Мария Стоянова Дякова, учител ПИГ, V ПКС

21.Катя Смиленова Шопова, учител, икономика

22.Танчо Петков Мелин, ръководител НИКТ, III ПКС