Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  административни услуги  история  юбилей  документи  отчети  колектив

  ученици  галерия  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии  защита на личните данни

 

 

Директор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий град Стрелча:

Ганчо Танчев Грозев, математика и физика, II ПКС

 

Заместник директор по административно стопанска дейност:

Андон Енчев Божков, история

 

Преподаватели:

 

1.  Радослав Ангелов Русев, старши учител, български език и литература, IV ПКС

2.  Росица Танчева Крънчева, учител, български език и литература

3. Панка Стоянова Козарекова, учител, български език и литература

4.   Нонка Стоянова Спасова, старши учител, руски и английски език, ІV ПКС

5.   Мариана Петрова Декова, старши учител, ИТ и математика, III ПКС

6.  Ненка Ангелова Христева, учител, ИТ и математика

7. Пепа Динчева Площакова, старши учител, химия и философия, ІV ПКС

8. Ненка Бобева Ублекова, старши учител, биология, ІV ПКС

9.Пенка Александрова Видинова , старши учител, география, V ПКС

10.Светлана Методиева Татарова, старши учител, история, ІV ПКС

11.Живка Георгиева Беловска, старши учител, специални предмети, V ПКС

12.Филка Николова Дюлгерова, старши учител, специални предмети, V ПКС

13. Мария Георгиева Стоянова, учител, музика и физическо възпитание и спорт

14. Енчо Иванов Божков, старши учител, изобразително изкуство и технологии

15. Росица Пенчова Ангелкова, старши учител, физическо възпитание и спорт, ІV ПКС

16.Теодора Тошева Генчева, учител, английски език и специални предмети, V ПКС

17. Мария Петкова Рогачева, учител ПИГ и етика и право, IV ПКС

18. Ася Георгиева Ширилинкова , учител ПИГ, III ПКС

19. Мария Стоянова Дякова, учител ПИГ, V ПКС

20. Катя Смиленова Шопова, учител, икономика

21.Танчо Петков Мелин, ръководител НИКТ, III ПКС