Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  административни услуги  история  юбилей  документи  отчети  колектив

  ученици  галерия  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии  защита на личните данни

 

 

Административни услуги предоставяни от образователната институция

 

Тук можете да намерите информация относно:

 

1.  Преместване на ученици в държавните и в общинските училища; Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием - Документ 1

 2.   Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Документ 2 

3. Заявление за издаване на дубликат  - Документ 3 

 


 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование -  Документ 4 

 4. Заявление за валидиране на компетентности -  Документ 5

 


 

5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - Документ 6